Ostatnio dodani stypendyści
 • Zuzanna Rysiukiewicz (Dać Szansę)
 • Oliwia Oset (Dać Szansę)
 • Aleksandra Waroch (Dać Szansę)
 • Krzysztof Krzeszowski (Dać Szansę)
 • Sebastian Gos (Dać Szansę)
 • Ewa Szczygiel (Dać Szansę)
 • Ewelina Strzyzewska (Dać Szansę)
 • Julia Seroka (Dać Szansę)
 • Ryszard Rysiukiewicz (Dać Szansę)
 • Karolina Kaluzna (Dać Szansę)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Przedszkole Skwierzyna - sprzet naglasniajacy - 2 188,00 zł
 • Gimnazjum Skwierzyna - projektor - 1 548,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - odtwarzacz - 910,50 zł
 • Szk. Podst. Skwierzyna - sprzet sportowy - 1 089,50 zł
 • LO Skwierzyna - notebook - 973,00 zł
 • Przedszkole Nr 13 - zabawki - 115,00 zł
 • Szk.Podst. Ulim - drukarki - 721,80 zł
 • Szk.Podst.Boczów - projektor - 1 945,00 zł
 • Tech.Ekonom. Miedzyrzecz - ksiazki do biblioteki szkolnej - 104,00 zł
 • Kolo w Miedzyrzeczu - konkurs plastyczny - 51,39 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
Regulamin Funduszu Stypendialnego
Kierując się potrzebami edukacyjnymi młodego pokolenia, określonymi Uchwałą I Zjazdu Delegatów tworzy się Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia
 1. Celem Funduszu jest udzielanie pomocy młodzieży szczególnie uzdolnionej, zwłaszcza z rodzin niezamożnych.
 2. Podstawową formą pomocy są stypendia oraz nagrody za naukę, wyniki w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, tematycznych i zawodach sportowych.
 3. Pomocą Funduszu, w pierwszej kolejności, są objęte szkoły, które współuczestniczą w działalności Stowarzyszenia.
 4. Z pomocy stypendialnej mogą korzystać uczniowie wszystkich typów szkół od podstawowych do wyższych.
 5. Wnioski o stypendia mogą składać: szkoły, rodzice, uczniowie oraz organizacje szkolne i środowiskowe.
 6. Decyzje o przyznanie stypendium podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd określa corocznie wysokość stypendiów (nagród), formę i terminy realizacji, uwzględnia się dyspozycje stypendialne kół terenowych Stowarzyszenia.
 7. W uzasadnionych przypadkach stypendium może być zawieszone lub cofniete przez organ przyznający.
 8. W programie stypendialnym nie mogą uczestniczyć dzieci członków Zarządu Stowarzyszenia w przypadkach innego powiązania z kandydatem na stypendystę - członek zarzadu nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji o przyznaniu Stypendium.
Gorzów Wlkp., 11.10.2005r.