Ostatnio dodani stypendyści
 • Dawid Kowalczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Emanuel Bartoszek (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zaneta Górniak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zuzanna Szewczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Liwia Gagala (Wspieramy Młode Talenty)
 • Remigiusz Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Hubert Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Wiktoria Lakoma (Wspieramy Młode Talenty)
 • Konrad Pacholak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Marcel Mucha (Wspieramy Młode Talenty)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Szk. Podst. Skwierzyna - tablica mulimed., notebooki - 8 519,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - notebooki - 750,00 zł
 • ZS Mistrzostwa Sportowego - stroje sportowe - 3 966,75 zł
 • Spol. Szk. Muz. Slubice - instrument muzyczny - 1 800,00 zł
 • Katolicka Szk. Podst - komputery - 5 900,00 zł
 • Przedszkole Nr 15 - zabawki - 1 365,30 zł
 • Szk. Podst. Górki Noteckie - art. Swietlicowe, stroje sport - 3 146,50 zł
 • Szk. Podst. Nr 14 - tablica magnet.,stoliki - 827,00 zł
 • Przedszkole Nr 3 - zabawki - 3 388,00 zł
 • Szk. Podst. Ulim - niszczarka - 473,55 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
Regulamin Funduszu Stypendialnego
Kierując się potrzebami edukacyjnymi młodego pokolenia, określonymi Uchwałą I Zjazdu Delegatów tworzy się Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia
 1. Celem Funduszu jest udzielanie pomocy młodzieży szczególnie uzdolnionej, zwłaszcza z rodzin niezamożnych.
 2. Podstawową formą pomocy są stypendia oraz nagrody za naukę, wyniki w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, tematycznych i zawodach sportowych.
 3. Pomocą Funduszu, w pierwszej kolejności, są objęte szkoły, które współuczestniczą w działalności Stowarzyszenia.
 4. Z pomocy stypendialnej mogą korzystać uczniowie wszystkich typów szkół od podstawowych do wyższych.
 5. Wnioski o stypendia mogą składać: szkoły, rodzice, uczniowie oraz organizacje szkolne i środowiskowe.
 6. Decyzje o przyznanie stypendium podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd określa corocznie wysokość stypendiów (nagród), formę i terminy realizacji, uwzględnia się dyspozycje stypendialne kół terenowych Stowarzyszenia.
 7. W uzasadnionych przypadkach stypendium może być zawieszone lub cofniete przez organ przyznający.
 8. W programie stypendialnym nie mogą uczestniczyć dzieci członków Zarządu Stowarzyszenia w przypadkach innego powiązania z kandydatem na stypendystę - członek zarzadu nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji o przyznaniu Stypendium.
Gorzów Wlkp., 11.10.2005r.