Ostatnio dodani stypendyści
 • Dawid Kowalczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Emanuel Bartoszek (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zaneta Górniak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zuzanna Szewczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Liwia Gagala (Wspieramy Młode Talenty)
 • Remigiusz Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Hubert Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Wiktoria Lakoma (Wspieramy Młode Talenty)
 • Konrad Pacholak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Marcel Mucha (Wspieramy Młode Talenty)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Szk. Podst. Skwierzyna - tablica mulimed., notebooki - 8 519,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - notebooki - 750,00 zł
 • ZS Mistrzostwa Sportowego - stroje sportowe - 3 966,75 zł
 • Spol. Szk. Muz. Slubice - instrument muzyczny - 1 800,00 zł
 • Katolicka Szk. Podst - komputery - 5 900,00 zł
 • Przedszkole Nr 15 - zabawki - 1 365,30 zł
 • Szk. Podst. Górki Noteckie - art. Swietlicowe, stroje sport - 3 146,50 zł
 • Szk. Podst. Nr 14 - tablica magnet.,stoliki - 827,00 zł
 • Przedszkole Nr 3 - zabawki - 3 388,00 zł
 • Szk. Podst. Ulim - niszczarka - 473,55 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
Uchwała Nr 3/2/05 ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Zarządu Wojewódzkiego LSPSz z dnia 08.02.2005r. w sprawie zasad rachunkowości Stowarzyszenia.

Na podstawie §32 pkt.11 statutu Stowarzyszenia oraz art.2 ust.1 ustawy o rachunkowości postanawia się, co następuje:

 1. Rok obrotowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia i trwa do 31 grudnia; z rocznym okresem sprawozdawczym.
 2. Za działalność statutową uznaje sie formy określone w §9 statutu; działalność administracyjna wspiera działalność statutową poprzez zaopatrzenie materiałowe, prowadzenie biura, obsługę księgową i bankową.
 3. Do sporządzania rachunku zysków i strat będzie stosowany wariant porównawczy.
 4. Rachunek kosztów będzie prowadzony według typów działalności; na odpowiednich kontach zespołu 5.
 5. Podstawowe dokumenty finansowe stanowią: księga główna i księgi pomocnicze kont analitycznych.
 6. Stosowany wykaz kont księgi głównej określa załącznik.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.