Ostatnio dodani stypendyści
 • Zuzanna Rysiukiewicz (Dać Szansę)
 • Oliwia Oset (Dać Szansę)
 • Aleksandra Waroch (Dać Szansę)
 • Krzysztof Krzeszowski (Dać Szansę)
 • Sebastian Gos (Dać Szansę)
 • Ewa Szczygiel (Dać Szansę)
 • Ewelina Strzyzewska (Dać Szansę)
 • Julia Seroka (Dać Szansę)
 • Ryszard Rysiukiewicz (Dać Szansę)
 • Karolina Kaluzna (Dać Szansę)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Przedszkole Skwierzyna - sprzet naglasniajacy - 2 188,00 zł
 • Gimnazjum Skwierzyna - projektor - 1 548,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - odtwarzacz - 910,50 zł
 • Szk. Podst. Skwierzyna - sprzet sportowy - 1 089,50 zł
 • LO Skwierzyna - notebook - 973,00 zł
 • Przedszkole Nr 13 - zabawki - 115,00 zł
 • Szk.Podst. Ulim - drukarki - 721,80 zł
 • Szk.Podst.Boczów - projektor - 1 945,00 zł
 • Tech.Ekonom. Miedzyrzecz - ksiazki do biblioteki szkolnej - 104,00 zł
 • Kolo w Miedzyrzeczu - konkurs plastyczny - 51,39 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
Uchwała Nr 3/2/05 ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Zarządu Wojewódzkiego LSPSz z dnia 08.02.2005r. w sprawie zasad rachunkowości Stowarzyszenia.

Na podstawie §32 pkt.11 statutu Stowarzyszenia oraz art.2 ust.1 ustawy o rachunkowości postanawia się, co następuje:

 1. Rok obrotowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia i trwa do 31 grudnia; z rocznym okresem sprawozdawczym.
 2. Za działalność statutową uznaje sie formy określone w §9 statutu; działalność administracyjna wspiera działalność statutową poprzez zaopatrzenie materiałowe, prowadzenie biura, obsługę księgową i bankową.
 3. Do sporządzania rachunku zysków i strat będzie stosowany wariant porównawczy.
 4. Rachunek kosztów będzie prowadzony według typów działalności; na odpowiednich kontach zespołu 5.
 5. Podstawowe dokumenty finansowe stanowią: księga główna i księgi pomocnicze kont analitycznych.
 6. Stosowany wykaz kont księgi głównej określa załącznik.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.