Ostatnio dodani stypendyści
 • Konrad Nonn (Dać Szansę)
 • Hubert Pluskota (Dać Szansę)
 • Sebastian Popiel (Dać Szansę)
 • Szymon Dudek (Wspieramy Młode Talenty)
 • Wiktoria Golarowska (Wspieramy Młode Talenty)
 • Karolina Bialkowska (Wspieramy Młode Talenty)
 • Jakub Filipkiewicz (Wspieramy Młode Talenty)
 • Roksana Waloszek (Wspieramy Młode Talenty)
 • Nikola Zaremba (Wspieramy Młode Talenty)
 • Natalia Nadolna (Wspieramy Młode Talenty)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Przedszkole Skwierzyna - sprzet naglasniajacy - 2 188,00 zł
 • Gimnazjum Skwierzyna - projektor - 1 548,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - odtwarzacz - 910,50 zł
 • Szk. Podst. Skwierzyna - sprzet sportowy - 1 089,50 zł
 • LO Skwierzyna - notebook - 973,00 zł
 • Przedszkole Nr 13 - zabawki - 115,00 zł
 • Szk.Podst. Ulim - drukarki - 721,80 zł
 • Szk.Podst.Boczów - projektor - 1 945,00 zł
 • Tech.Ekonom. Miedzyrzecz - ksiazki do biblioteki szkolnej - 104,00 zł
 • Kolo w Miedzyrzeczu - konkurs plastyczny - 51,39 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
Rok:
Sprawozdanie merytoryczne za: 2016

I. Dzialalnosc merytoryczna

Rok 2016 byl kontynuacja realizacji Uchwaly Nr 3 Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia z dn. 26.03.2014r.,która okreslila glówne kierunki dzialania na okres kadencji oraz Uchwaly Nr 2 Walnego Zebrania z dn.11.04.2016r.
- kontynuacja sprawdzonych i efektywnych form pomocy szkole i uczniom,
- pozyskiwanie czlonków zwyczajnych i wspierajacych,
- upowszechnianie pozyskiwania 1% podatku oraz dystrybucji „cegielek”.
Glówne formy dzialalnosci, to pomoc rzeczowa szkolom i przedszkolom oraz realizacja programów stypendialnych: ogólnego, lokalnych i okolicznosciowych. Kierujac sie Uchwala Nr 35/18/09 z dn.13.02.2009r. kola przyszkolne i placówki oswiatowe wspóldzialajace ze Stowarzyszeniem w pozyskiwaniu srodków finansowych sa dysponentami 90% tych srodków, pozostale 10% stanowia fundusz stypendialny i koszty administracyjne Stowarzyszenia.
Pomoc rzeczowa szkolom i przedszkolom w 2016r. wyniosla 128.550,00zl /zal.1/. Potrzeby w tym zakresie placówki okreslaly we wlasnym zakresie, a skarbnik realizowal przelewy elektroniczne na podstawie faktur opisanych „przyjeciem na stan szkoly z przeznaczeniem na…”
Programem stypendialnym objeto w 2016r. 69 uczniów na kwote 47.600zl /zal.2/. Jest to wielkosc zblizona do lat uprzednich i wynikajaca z aktualnych potrzeb i mozliwosci finansowych.
Na podstawie informacji kól Stowarzyszenie liczy aktualnie 329 czlonków i jest stabilna. Nie udalo sie jednak zrealizowac zadania pozyskiwania nowych czlonków.
Pozyskiwanie 1% podatku od osób fizycznych stanowi podstawe wplywu srodków finansowych. Stale formy reklamy /ulotki, informacje, podziekowania/ pozwolily pozyskac 1.092 darczynców, którzy przekazali lacznie 178.820,39zl. Sa to wielkosci znaczace, jakkolwiek nieco mniejsze niz za rok poprzedni /zal.3/,
Znaczaco wzrosla dystrybucja „cegielek”, ale przede wszystkim przez „Studio Kulinarne Gastronomika”
Sklad Zarzadu i struktura organizacyjna Stowarzyszenia nie ulegly zmianie
W 2016r. Zarzad odbyl 4 zebrania /21.03.,17.06.,6.10.,20.12./oraz 3 zebrania Prezydium /02.02, 21.03, 12.10/. W zebraniach Zarzadu kazdorazowo uczestnicza czlonkowie Komisji Rewizyjnej.
Dzialalnosc kól
Miedzyrzeckie kolo „Wspieramy Mlode Talenty”:
- pozyskano dotacje UM /4.000zl/,
- 2 edycje stypendialne,
- podsumowanie IV Konkursu Plastycznego „Ziemia Miedzyrzecka w 4 porach roku”,
- 3 wystawy prac konkursowych,
- wydanie Kalendarza 2017,
- organizacja rajdu charytatywnego w Gorzycy.

Skwierzynskie kolo „Dac Szanse”:
- pozyskiwanie srodków finansowych ze skladek,
- dystrybucja „cegielek”,
- pozyskano dotacje UG Skwierzyna /3.500zl/,
- pozyskiwanie odpisu 1% podatku od osób fizycznych
Gorzowskie kolo „Przyjaciele Gorzowskiej Oswiaty”:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- promocja akcji 1%: ulotki, podziekowania, program PIT-2016,
- koordynacja dzialalnosci kól przyszkolnych,
- obsluga biura Stowarzyszenia,
- rozliczania programu „Studio Kulinarne Gastronomika”.
Kolo „RONDO” przy IV LO;
- pozyskiwanie srodków finansowych.
- dofinansowanie dygestorium /11.900zl/.
Kolo „Nasza Szkola” przy Szkole Podstawowej Nr 1:
- pozyskiwanie srodków finansowych.
Kolo „Przyjaciele SP 15”:
- pozyskiwanie i gromadzenie srodków finansowych na szafki szatniowe.
Kolo „Nasza Siódemka” przy Gimnazjum Nr 7:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakupy: lawki i krzesla, 5 tablic korkowych, 3 projektory, zestawy komputerowe.
Kolo „Milosnicy Gimnazjum Nr 9”przy Gimnazjum Nr 9:
- pozyskiwanie srodków finansowych.
Kolo „Dobra Szkola” przy Szkole Podstawowej Nr 12:
- pozyskiwanie srodków finansowych.
Kolo „Przyjaciele Gastronomika” przy ZS Gastronomicznych:
- pozyskiwanie srodków finansowych w ramach 1%,
- pozyskano dotacje ZWL /4.000zl/,
- konferencja naukowa „Wspólczesna zywnosc zagraza zdrowiu czlowieka”,
- realizacja przedsiewziecia „Kawiarnia-Studio Kulinarna Gastronomika”
- wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoly i „Kawiarni – SKG”/obroty-57.237zl/.
Kolo „PLASTYK” przy Liceum Plastycznym:
- pozyskiwanie srodków finansowych.
Kolo „Radioaktywni II LO” przy II LO:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- dystrybucja „cegielek”,
- poidelko wody pitnej,
- szkolny program stypendialny.
Kolo „VIOLINKI” przy PSM Ist.:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- warsztaty muzyczne z A.Baldychem,
- koncert jubileuszowy „Violinek /Jazz Club pod Filarami/”.
Kolo „CZWÓRKA” przy szkole Podstawowej Nr 4:
- gromadzenie srodków finansowych.
Kolo „ZIELONI” przy Szkole Podstawowej Nr 5:
- pozyskiwanie srodków finansowych.
Kolo „PANTA RHEI” przy ZHP:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- remont silnika,
- remont jachtu,
- zakup pucharów i tablic,
- zakup strojów klubowych.
Kolo „Edukacja Tomaszowa” przy Katolickim Liceum:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- modernizacja okien.
Kolo „Razem w Potrzebie” przy ZS w Bogdancu:
- pozyskiwanie srodków finansowych.
Kolo „Milosnicy ZSLiZ” przy ZS Liz w Sulecinie:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- tablica pamiatkowa 70-lecie szkoly.
Kolo „Razem Mozemy Wiecej” przy Szkole Podstawowej w Bledzewie:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup tablicy szkolnej.
Kolo „Edukacja w Deszcznie” przy ZS w Deszcznie:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup laptopów i kserokopiarki.
Kolo „Przyjaciele Przedszkola” przy Przedszkolu w Lubiszynie:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup zabawek dla dzieci.
Kolo „Dajmy Szanse” przy Szkole Podstawowej W Templewie:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup ksiazek.
Poza struktura organizacyjna ze Stowarzyszeniem wspóldzialaja 82 placówki
oswiatowe z terenu województwa Lubuskiego. Wspólpraca polega przede wszystkim
no pozyskiwaniu 1% podatku od osób fizycznych, wydatkowaniu tych srodków za
posrednictwem Stowarzyszenia.
Do dalszego rozwoju dzialalnosci merytorycznej wskazanym jest:
- pozyskiwanie nowych czlonków i darczynców,
- angazowanie do dzialalnosci Stowarzyszenia rad rodziców,
- upowszechnianie dystrybucji „cegielek”,
- planowanie celów zbiórki,
- podziekowania dla darczynców,
- oznakowanie dokonywanych zakupów etykietka Stowarzyszenia,
- badanie efektywnosci reklamy poprzez ulotki i program PIT,
- rozwijanie lokalnych form: koncerty, stypendia, jubileusze itp.

II. Finanse Stowarzyszenia

Podstawowe dane finansowe za 2016r. przedstawia bilans /zal.3/ i rachunek wyników /zal.4/ Porównawczo podstawowe przychody i koszty:

Rok 2013 2014 2015 2016
Przychody; w tym: 284.846 268.495 283.659 284.501
skladki 3.980 8.459 5.773 5.067
1% 168.848 177.666 181.993 178.820
darowizny osób fiz. 87.996 64.152 13.459 10.607
darowizny osób praw. 4.000 5.132 7.260 1.820
cegielki 7.495 9.377 65.323 75.445
odsetki bankowe 3.426 2.800 2.349 1.241
Koszty; w tym: 246.781 226.385 275.976 250.155
pomoc rzecz. dla szkól 147.116 130.808 154.325 201.117
stypendia 54.194 57.200 45.900 47.600
administracyjne 21.542 26.580 26.749 25.477

Bilans – zal. 4; Rachunek wyników – zal. 5.
Placówki oswiatowe ekonomicznie gospodaruja gromadzonymi srodkami finansowymi. Zbiórki sa planowane a wydatki wczesniej zglaszane do realizacji. Niewykorzystane fundusze sa utrzymywane na oprocentowanym koncie bankowym, co pozwala, w przypadkach koniecznosci, sfinansowac wyzsze wydatki na podstawie porozumienia z Zarzadem Stowarzyszenia.

 

III. Logistyka Stowarzyszenia

a) Biuro Stowarzyszenia miesci sie przy ul.Borowskiego 31 obslugiwane przezurzedujacego czlonka Zarzadu /Stanislaw Jaroszewicz/.
Podstawowa forma kontaktu jest:
- telefon 604 40 27 42,
- e-mail: lubuskiespsz@o2.pl
- oraz kontakt w biurze w ustalonych dniach lub na uzgodnienie telefoniczne. Biezaca poczte pozostawia sie w skrzynce pocztowej przy biurze. Zebrania Zarzadu i Prezydium odbywaja sie w kawiarni SKG.

Sprawozdanie podlega:
- zaopiniowaniu przez Komisje Rewizyjna,
- przyjeciu przez Zarzad,
- zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Delegatów,
- opublikowaniu w bazie OPP,
- przekazaniu do US.