Ostatnio dodani stypendyści
 • Dawid Kowalczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Emanuel Bartoszek (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zaneta Górniak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zuzanna Szewczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Liwia Gagala (Wspieramy Młode Talenty)
 • Remigiusz Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Hubert Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Wiktoria Lakoma (Wspieramy Młode Talenty)
 • Konrad Pacholak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Marcel Mucha (Wspieramy Młode Talenty)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Szk. Podst. Skwierzyna - tablica mulimed., notebooki - 8 519,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - notebooki - 750,00 zł
 • ZS Mistrzostwa Sportowego - stroje sportowe - 3 966,75 zł
 • Spol. Szk. Muz. Slubice - instrument muzyczny - 1 800,00 zł
 • Katolicka Szk. Podst - komputery - 5 900,00 zł
 • Przedszkole Nr 15 - zabawki - 1 365,30 zł
 • Szk. Podst. Górki Noteckie - art. Swietlicowe, stroje sport - 3 146,50 zł
 • Szk. Podst. Nr 14 - tablica magnet.,stoliki - 827,00 zł
 • Przedszkole Nr 3 - zabawki - 3 388,00 zł
 • Szk. Podst. Ulim - niszczarka - 473,55 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
Rok:
Sprawozdanie merytoryczne za: 2018

I. Dzialalnosc merytoryczna

Rok 2018 byl kontynuacja realizacji Uchwaly Nr 3 Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia z dn. 26.03.2014r.,która okreslila glówne kierunki dzialania na okres kadencji oraz Uchwaly Nr 2/18 Walnego Zebrania z dn.21.03.2018r. a/ pozyskiwanie nowych czlonków i darczynców, b/ angazowanie do dzialalnosci Stowarzyszenia rad rodziców, szczególnie klas I-szych, c/ upowszechnianie dystrybucji „cegielek”, d/ planowanie celów zbiórek, e/ podziekowania dla darczynców, f/ oznakowanie dokonanych zakupów etykietkami Stowarzyszenia, g/ badanie efektywnosci reklamy poprzez ulotki i program PIT, h/ rozwijanie lokalnych form: koncerty, stypendia itp. 1. Realizacja uchwaly a/ Na podstawie informacji kól terenowych i przyszkolnych stwierdza sie , ze aktualnie Stowarzyszenie liczy 375 czlonków /wzrost o 40/. b/ Realizacje tego punktu potwierdza pkt.a. c/ Wykorzystanie „cegielek” do pozyskiwania srodków finansowych jest nadal niewystarczajace. d/ Upowszechnia sie zasada planowania i naglasniania celów kolejnych zbiórek, co potwierdza efektywnosc pozyskiwania 1% podatku. e/ Zarzad, kola Stowarzyszenia i placówki wspóldzialajace stosuja rózne formy po- dziekowan dla darczynców. f/ Dokonane zakupy oznacza sie etykietka samoprzylepna Stowarzyszenia. g/ Stale wzrastajaca efektywnosc pozyskiwania 1% podatku potwierdza efektywnosc powtarzalnej formy ulotki i programu PIT na stronie internetowej Stowarzyszenia. h/Realizowane sa sprawdzone formy lokalne oraz nowe formy stypendialne. 2. Formy dzialalnosci Glówne formy dzialalnosci, to pomoc rzeczowa szkolom i przedszkolom oraz realizacja programów stypendialnych: ogólnego, lokalnych i okolicznosciowych. Podstawowa forma pozyskiwania srodków finansowych stanowi 1% podatku od osób fizycznych. 85% tych srodków pozostaje w dyspozycji kól i placówek wspól- dzialajacych ze Stowarzyszeni. Zgodnie z Uchwala Zarzadu Nr 1418, z dniem 1.01.2018r. 5% tych srodków przeznacza sie na fundusz stypendialny, a 10% stanowia wydatki administracyjne Stowarzyszenia. Pomoc rzeczowa 35 placówkom oswiatowym w 2018r. wyniosla 158.667,00 zl , /w 2017r. odpowiednio: 42 placówki i 163.774,00 zl/. Potrzeby w tym zakresie placówki okreslaly we wlasnym zakresie, a skarbnik realizowal przelewy elektroniczne na podstawie faktur opisanych „przyjeto na stan szkoly z prze- znaczeniem na…” i potwierdzonych przez dyrektora placówki. Ujednolicony opis faktur jest równowazny protokolowi przekazania. Programem stypendialnym objeto w 2018r. 64 uczniów na kwote 30.580,00 zl Jest to wielkosc zblizona do lat uprzednich i wynikajaca z aktualnych potrzeb i mo- zliwosci finansowych Stowarzyszenia. W ramach programu ujeto laureatów konkursów:
- „Licz sie ze slowami”,
- „Policz sie z matematyka”,
- „Czytanie warte zachodu”,
- „Programowac kazdy moze”. Na podstawie informacji kól Stowarzyszenie liczy aktualnie 374 czlonków, 316 oplacilo skladki czlonkowskie a 179 wykazuje zaangazowanie. Liczbe te nalezy powiekszyc o osoby wspierajace w placówkach wspóldzialajacych ze Stowarzyszeniem w zakresie pozyskiwania 1% podatku. Stanowi on podstawe przychodów Stowarzyszenia. Stale formy reklamy /ulotki, informacje, podziekowania/ pozwolily w 2018r. pozyskac 1706 darczynców /w 2017r.-1874/, którzy przekazali lacznie 188.071,00 zl. /w 2017r.-184.467,00 zl/. Ilosc darczynców zmniejszyla sie ale wielkosc darowizn wzrosla. Jest to kwota znaczaca, plasujaca Stowarzyszenie na 387 pozycji w kraju na ogólna liczbe 8.682 opp i 4 pozycje w województwie lubuskim. Znacznie wzrosla dystrybucja „cegielek”, ale przede wszystkim przez „Studio Kulinarne Gastronomika”. Jest to latwe zródlo pozyskiwania srodków finansowych i powinno byc powszechniej stosowane. Sklad Zarzadu i struktura organizacyjna Stowarzyszenia nie ulegly zmianie W 2018r. Zarzad odbyl 4 zebrania /15.01, 30.05, 28.09, 18.12/oraz 1 zebranie Prezy- dium /20.03, /. W zebraniach Zarzadu kazdorazowo uczestnicza czlonkowie Komisji Rewizyjnej oraz czlonkowie Zarzadu kola „Przyjaciele Gorzowskiej Oswiaty”. 3. Dzialalnosc kól:
Miedzyrzeckie kolo „Wspieramy Mlode Talenty”:
- 39 i 40 edycje stypendialna /21 stypendystów/,
- plener artystyczny,
- wycieczka szkolna.
Skwierzynskie kolo „Dac Szanse”:
- stypendia lokalne /11 stypendystów/,
- zakup pomocy tablicy interaktywnej, 2 drukarek, 2 laptopów.
Gorzowskie kolo „Przyjaciele Gorzowskiej Oswiaty”:
- promocja akcji 1%: ulotki, podziekowania, program PIT-2017,
- koordynacja dzialalnosci kól przyszkolnych,
- obsluga biura Stowarzyszenia,
- rozliczanie programu „Studio Kulinarne Gastronomika”,
- zakup notebooka.
Kolo „Plastyk” przy Liceum Plastycznym:
- konkurs plastyczny-nagrody.
Kolo „Przyjaciele SP 15”:
- zakup szafek uczniowskich
Kolo „Nasza Siódemka” przy SP 7:
- zakup tablicy interaktywnej.
Kolo „Przyjaciele Gastronomika”:
- kontynuacja przedsiewziecia „Studio Kulinarne Gastronomika”.
Kolo „Radioaktywni II LO”:
- szkolny program stypendialny /5 stypendystów/,
- stacja naprawy rowerów.
Kolo „Czwórka” przy SP 4:
- zakup komputerów.
Kolo „Panta Rhei” przy ZHP:
- modernizacja obiektu bazy zeglarskiej,
- regaty zeglarskie,
- plenery i warsztaty malarskie.
Kolo „Razem w Potrzebie” przy SP w Bogdancu:
- zakup slowników do biblioteki szkolnej,
- program licencyjny do chemii.
Kolo „Razem mozemy wiecej” przy SP w Bledzewie:
- zakup plenerowych figur szachowych,
- wspólorganizacja Dnia Dziecka i szkolnego balu karnawalowego. Kola: „RONDO” przy IV LO,”Nasza Szkola” przy SP 1, „Milosnicy SP 2”, „Dobra Szkola” przy SP 12, „Violinki” przy Szkole Muzycznej Ist.”Zieloni” przy SP 5,”Edukacja Tomaszowa” przy Katolickim Gimnazjum, Milosnicy ZSLiZ” w Sulecinie, „Edukacja w Deszcznie”, „Przyjaciele Przedszkola” w Lubiszynie, „Dajmy Szanse” przy SP w Templewie.
- pozyskiwanie srodków finansowych. Poza struktura organizacyjna ze Stowarzyszeniem wspóldziala 80 placówek oswiatowych z terenu województwa Lubuskiego. Wspólpraca polega przede wszystkim no pozyskiwaniu 1% podatku od osób fizycznych i wydatkowaniu tych srodków za posrednictwem Stowarzyszenia. Do dalszego rozwoju dzialalnosci merytorycznej wskazanym jest:
- zwiekszenie efektywnosci Zarzadów wszystkich szczebli,
- uaktualnienie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,
- stale pozyskiwanie nowych czlonków i darczynców,
- angazowanie do dzialalnosci Stowarzyszenia aktywnych rodziców, szczególnie z klas pierwszych.
- dalsze upowszechnianie dystrybucji „cegielek”,
- planowanie celów zbiórki i podziekowania darczyncom,
- rozwijanie lokalnych form: koncerty, stypendia, konkursy itp.

II. Finanse Stowarzyszenia

Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna. Ilustruje to zestawienie porównawcze w latach 2014 – 2019:

Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody; w tym: 268.495 283.659 284.501 258.758 245.018,27
skladki 8.459 5.773 5.067 5.199 4.365,00
1% 177.666 181.993 178.820 184.547 188.071,00
dar.os. fiz. 64.152 13.459 10.607 15.983 12.430,00
dar.os.praw. 5.132 7.260 1.820 900 5.400,00
cegielki 9.377 65.323 75.445 42.072 23.280,00
ods. bank. 3.426 2.800 1.241 557 611,37
dotacje 4.000 7.500 8.000 9.500 5.000,00
Koszty; w tym: 226.385 249.226 250.155 244.184 224.376,29
pom. szkol . 130.808 154.325 201.117 180.842 158.667,92
stypendia 57.200 45.900 47.600 42.613 30.580,00
wyd. admin. 26.580 26.749 25.477 20.729 12.798,81

Placówki oswiatowe ekonomicznie gospodaruja gromadzonymi srodkami finansowymi. Zbiórki sa planowane a wydatki wczesniej zglaszane do realizacji. Niewykorzystane fundusze sa utrzymywane na oprocentowanym koncie bankowym, co pozwala, w przypadkach koniecznosci, sfinansowac wyzsze wydatki na podstawie porozumienia z Zarzadem Stowarzyszenia. Mniejszy przychód z cegielek jest wynikiem zmiany formuly funkcjonowania „Studia Kulinarnego Gastronomika”.

III. Logistyka Stowarzyszenia

a/ Biuro Stowarzyszenia miesci sie przy ul.Borowskiego 31 obslugiwane przez urzedujacego czlonka Zarzadu /Stanislaw Jaroszewicz/ w formule wolontariatu do dn.30 czerwca 2018r. Kontakt:
- telefon 604 40 27 42,
- e-mail: lubuskiespsz@o2.pl
- www.lubuskiespsz.pl
- oraz kontakt w biurze w ustalonych dniach lub na uzgodnienie telefoniczne. Biezaca poczte pozostawia sie w skrzynce pocztowej przy drzwiach biura. Zebrania Zarzadu i Prezydium odbywaja sie w kawiarni SKG. Opracowanie: Stanislaw Jaroszewicz