Ostatnio dodani stypendyści
 • Zuzanna Rysiukiewicz (Dać Szansę)
 • Oliwia Oset (Dać Szansę)
 • Aleksandra Waroch (Dać Szansę)
 • Krzysztof Krzeszowski (Dać Szansę)
 • Sebastian Gos (Dać Szansę)
 • Ewa Szczygiel (Dać Szansę)
 • Ewelina Strzyzewska (Dać Szansę)
 • Julia Seroka (Dać Szansę)
 • Ryszard Rysiukiewicz (Dać Szansę)
 • Karolina Kaluzna (Dać Szansę)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Szk. Podst. Skwierzyna - tablica mulimed., notebooki - 8 519,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - notebooki - 750,00 zł
 • ZS Mistrzostwa Sportowego - stroje sportowe - 3 966,75 zł
 • Spol. Szk. Muz. Slubice - instrument muzyczny - 1 800,00 zł
 • Katolicka Szk. Podst - komputery - 5 900,00 zł
 • Przedszkole Nr 15 - zabawki - 1 365,30 zł
 • Szk. Podst. Górki Noteckie - art. Swietlicowe, stroje sport - 3 146,50 zł
 • Szk. Podst. Nr 14 - tablica magnet.,stoliki - 827,00 zł
 • Przedszkole Nr 3 - zabawki - 3 388,00 zł
 • Szk. Podst. Ulim - niszczarka - 473,55 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
Rok:
Sprawozdanie merytoryczne za: 2017

I. Dzialalnosc merytoryczna

Rok 2017 byl kontynuacja realizacji Uchwaly Nr 3 Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia z dn. 26.03.2014r.,która okreslila glówne kierunki dzialania na okres kadencji oraz Uchwaly Nr 2 Walnego Zebrania z dn.11.04.2016r.
- kontynuacja sprawdzonych i efektywnych form pomocy szkole i uczniom,
- pozyskiwanie czlonków zwyczajnych i wspierajacych,
- upowszechnianie pozyskiwania 1% podatku oraz dystrybucji „cegielek”.

Glówne formy dzialalnosci, to pomoc rzeczowa szkolom i przedszkolom oraz realizacja programów stypendialnych: ogólnego, lokalnych i okolicznosciowych. Kierujac sie Uchwala Nr 3509 z dn.13.02.2009r. kola przyszkolne i placówki oswiatowe wspóldzialajace ze Stowarzyszeniem w pozyskiwaniu srodków finansowych sa dysponentami 90% tych srodków. Pozostale 10%, stanowiace fundusz stypendialny i koszty administracyjne Stowarzyszenia, znaczaco przekroczyly ten wskaznik. Dla urealnienia tych wydatków Zarzad, Uchwala Nr 1418 z dniem 1 stycznia 2018r. podwyzszyl ten wskaznik do 15% i wyodrebnil Fundusz Stypendialny.

Pomoc rzeczowa 42 placówkom oswiatowym w 2017r. wyniosla 163.744,42 zl ,
- wzrost o 27% w stosunku do 2016r. Potrzeby w tym zakresie placówki okreslaly we wlasnym zakresie, a skarbnik realizowal przelewy elektroniczne na podstawie faktur opisanych „przyjeto na stan szkoly z przeznaczeniem na…” i potwierdzonych przez dyrektora placówki. Ujednolicony opis faktur jest równowazny protokolowi przekazania.

Programem stypendialnym objeto w 2017r. 64 uczniów na kwote 42.613,00 zl Jest to wielkosc zblizona do lat uprzednich i wynikajaca z aktualnych potrzeb i mozliwosci finansowych.

Na podstawie informacji kól Stowarzyszenie liczy aktualnie 334 czlonków i jest stabilna. Formalnie przybylo 5 nowych czlonków, a aktywnosc, wedlug informacji kol, wykazuje 193 czlonków. Liczbe te nalezy powiekszyc o osoby zaangazowane w placówkach wspóldzialajacych ze Stowarzyszeniem. Pozyskiwanie 1% podatku od osób fizycznych stanowi podstawe wplywu srodków finansowych. Stale formy reklamy /ulotki, informacje, podziekowania/ pozwolily pozyskac 1874 darczynców, którzy przekazali lacznie 184.467,00 zl. Jest to kwota znaczaca, dajaca 352 pozycje w kraju na 8.238 opp i 3 pozycje w woj. lubuskim.

Znacznie wzrosla dystrybucja „cegielek”, ale przede wszystkim przez „Studio Kul

inarne Gastronomika”. Jest to latwe zródlo pozyskiwania srodków finansowych. Sklad Zarzadu i struktura organizacyjna Stowarzyszenia nie ulegly zmianie W 2017r. Zarzad odbyl 3 zebrania /02.03.,09.06.,06.10.,/oraz 2 zebrania Prezydium /23.01, 28.12/. W zebraniach Zarzadu kazdorazowo uczestnicza czlonkowie Komisji Rewizyjnej oraz czlonkowie Zarzadu kola „Przyjaciele Gorzowskiej Oswiaty”.


Dzialalnosc kól:
Miedzyrzeckie kolo „Wspieramy Mlode Talenty”:
- zorganizowano 37 i 38 edycje stypendialna,
- XX-lecie kola WMT, prezentacja medialna,
- wycieczka po Ziemi Babimojskiej,
- rajd charytatywny,
- VI Konkurs Plastyczny „Piekno przyrody pow. miedzyrzeckiego”
Skwierzynskie kolo „Dac Szanse”:
- pozyskiwanie srodków finansowych ze skladek,
- dystrybucja „cegielek”,
- pozyskiwanie odpisu 1% podatku od osób fizycznych
Gorzowskie kolo „Przyjaciele Gorzowskiej Oswiaty”:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- promocja akcji 1%: ulotki, podziekowania, program PIT-2017,
- koordynacja dzialalnosci kól przyszkolnych,
- obsluga biura Stowarzyszenia,
- rozliczanie programu „Studio Kulinarne Gastronomika”.
Kolo „RONDO” przy IV LO;
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- warsztaty artystyczne „Makbet od kulis”.
Kolo „Nasza Szkola” przy Szkole Podstawowej Nr 1:
- pozyskiwanie srodków finansowych.
Kolo „Przyjaciele SP 15”:
- pozyskiwanie i gromadzenie srodków finansowych na szafki szatniowe.
Kolo „Nasza Siódemka” przy Szkole Podstawowej Nr 7:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakupy2 tabletów, sprzetu naglasniajacego i programu komputerowego.
Kolo „Milosnicy Szkoly Podstawowej Nr 2”:
- pozyskiwanie srodków finansowych.
Kolo „Dobra Szkola” przy Szkole Podstawowej Nr 12:
- zakup lektur do biblioteki szkolnej.
Kolo „Przyjaciele Gastronomika” przy ZS Gastronomicznych:
- pozyskiwanie srodków finansowych w ramach 1%,
- realizacja przedsiewziecia „Studio Kulinarne Gastronomika”,
- wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoly,
- promowanie dzialalnosci kola w srodowisku bankowym
- organizacja „Festiwalu Lubuskich Smaków”.
Kolo „PLASTYK” przy Liceum Plastycznym:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup 7 pendraive-nagrody w konkursie uczniowskim.
Kolo „Radioaktywni II LO” przy II LO:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- dystrybucja „cegielek”,
- szkolny program stypendialny.
Kolo „VIOLINKI” przy PSM Ist.:
- pozyskiwanie srodków finansowych.
Kolo „CZWÓRKA” przy szkole Podstawowej Nr 4:
- gromadzenie srodków finansowych.
Kolo „ZIELONI” przy Szkole Podstawowej Nr 5:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup projektora.
Kolo „PANTA RHEI” przy ZHP:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- modernizacja oswietlenia przystani,
- remont stropodachu,
- zakup strojów klubowych,
- organizacja otwartych imprez sportowych,
- organizacja pleneru i warsztatów malarskich.
Kolo „Edukacja Tomaszowa” przy Katolickim Liceum:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup 2 komputerów.
Kolo „Razem w Potrzebie” przy ZS w Bogdancu:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup lektur szkolnych i map sciennych.
Kolo „Milosnicy ZSLiZ” przy ZS Liz w Sulecinie:
- pozyskiwanie srodków finansowych.
Kolo „Razem Mozemy Wiecej” przy Szkole Podstawowej w Bledzewie:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup podestu startowego do zjazdu na linie.
Kolo „Edukacja w Deszcznie” przy ZS w Deszcznie:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup kserokopiarki.
Kolo „Przyjaciele Przedszkola” przy Przedszkolu w Lubiszynie:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci.
Kolo „Dajmy Szanse” przy Szkole Podstawowej w Templewie:
- pozyskiwanie srodków finansowych,
- zakup ksiazek do biblioteki szkolnej. Poza struktura organizacyjna ze Stowarzyszeniem wspóldzialaja 84 placówki oswiatowe z terenu województwa Lubuskiego. Wspólpraca polega przede wszystkim no pozyskiwaniu 1% podatku od osób fizycznych, wydatkowaniu tych srodków za posrednictwem Stowarzyszenia. Do dalszego rozwoju dzialalnosci merytorycznej wskazanym jest:
- pozyskiwanie nowych czlonków i darczynców,
- angazowanie do dzialalnosci Stowarzyszenia rad rodziców, szczególnie klas pierwszych.
- upowszechnianie dystrybucji „cegielek”,
- planowanie celów zbiórki,
- podziekowania dla darczynców,
- oznakowanie dokonywanych zakupów etykietka Stowarzyszenia,
- badanie efektywnosci reklamy poprzez ulotki i program PIT,
- rozwijanie lokalnych form: koncerty, stypendia, jubileusze itp.

II. Finanse Stowarzyszenia

Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna. Ilustruje to zestawienie porównawcze w latach 2014 – 2017:

Rok2014201520162017
Przychody; w tym:268.495283.659284.501258.758
skladki8.4595.7735.0675.199
1%177.666181.993178.820184.547
darowizny osób fiz.64.15213.45910.60715.983
darowizny osób prawn.5.1327.2601.820900
cegielki9.37765.32375.44542.072
odsetki bankowe3.4262.8001.241557
dotacje4.0007.5008.0009.500
Koszty; w tym:226.385249.226250.155244.184
pom. rzecz. dla szkól130.808154.325201.117180.842
stypendia57.20045.90047.60042.613
wydatki administracyjne26.58026.74925.47720.729

Placówki oswiatowe ekonomicznie gospodaruja gromadzonymi srodkami finansowymi. Zbiórki sa planowane a wydatki wczesniej zglaszane do realizacji. Niewykorzystane fundusze sa utrzymywane na oprocentowanym koncie bankowym, co pozwala, w przypadkach koniecznosci, sfinansowac wyzsze wydatki na podstawie porozumienia z Zarzadem Stowarzyszenia.

Mniejszy przychód z cegielek jest wynikiem zmiany formuly funkcjonowania „Studia Kulinarnego Gastronomika”.

III. Logistyka Stowarzyszenia

a/ Biuro Stowarzyszenia miesci sie przy ul.Borowskiego 31 obslugiwane przez urzedujacego czlonka Zarzadu /Stanislaw Jaroszewicz/. Podstawowa forma kontaktu jest:
- telefon 604 40 27 42,
- e-mail: lubuskiespsz@o2.pl
- oraz kontakt w biurze w ustalonych dniach lub na uzgodnienie telefoniczne. Biezaca poczte pozostawia sie w skrzynce pocztowej przy biurze. Zebrania Zarzadu i Prezydium odbywaja sie w kawiarni SKG.

Opracowanie: Stanislaw Jaroszewicz