Ostatnio dodani stypendyści
 • Zuzanna Rysiukiewicz (Dać Szansę)
 • Oliwia Oset (Dać Szansę)
 • Aleksandra Waroch (Dać Szansę)
 • Krzysztof Krzeszowski (Dać Szansę)
 • Sebastian Gos (Dać Szansę)
 • Ewa Szczygiel (Dać Szansę)
 • Ewelina Strzyzewska (Dać Szansę)
 • Julia Seroka (Dać Szansę)
 • Ryszard Rysiukiewicz (Dać Szansę)
 • Karolina Kaluzna (Dać Szansę)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Przedszkole Skwierzyna - sprzet naglasniajacy - 2 188,00 zł
 • Gimnazjum Skwierzyna - projektor - 1 548,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - odtwarzacz - 910,50 zł
 • Szk. Podst. Skwierzyna - sprzet sportowy - 1 089,50 zł
 • LO Skwierzyna - notebook - 973,00 zł
 • Przedszkole Nr 13 - zabawki - 115,00 zł
 • Szk.Podst. Ulim - drukarki - 721,80 zł
 • Szk.Podst.Boczów - projektor - 1 945,00 zł
 • Tech.Ekonom. Miedzyrzecz - ksiazki do biblioteki szkolnej - 104,00 zł
 • Kolo w Miedzyrzeczu - konkurs plastyczny - 51,39 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
Uchwała Nr 2 V Walnego Zebrania Delegatów w sprawie programu działań
Na podstawie §29 pkt.a statutu Stowarzyszenia, uwzględniając wnioski zawarte w sprawozdaniach oraz zgłoszone w trakcie dyskusji postanawia się, co następuje:

1.W dalszej działalności Stowarzyszenia należy kontynuować sprawdzone i efektywne formy działania, jak programy stypendialne oraz pomoc rzeczowa szkołom i przedszkolom, szczególnie w zakresie niezbędnym do podnoszenia wyników dydaktycznych uczniów i szkół.

2.W zakresie pozyskiwania środków finansowych należy upowszechniać pozyskiwanie, na konkretne cele w szkole i przedszkolu, 1% odpisu od podatku osób fizycznych.

3.W działalności organizacyjnej należy wzmacniać i uaktywniać koła przyszkolne, pozyskiwać nowych członków, sympatyków i darczyńców.

4.W celu zwiększenia efektywności Pomocy uczniom i Szkole należy, pierwszej kolejności, kierować ja do placówek oświatowych współuczestniczących w działalności Stowarzyszenia.

5.Wnioski szczegółowe, zgłoszone w dyskusji, winny stać się przedmiotem pierwszego merytorycznego posiedzenia nowego Zarządu.

6.Walne Zebranie wyraża uznanie i podziękowanie wszystkim działaczom, członkom i sympatykom Stowarzyszenia za dotychczasowa działalność i liczy na dalsze zaangażowanie w realizację niniejszego programu i wszelkich przedsięwzięć lokalnych.

Przewodniczący Zebrania
Marek Szczepański

Gorzów Wlkp.,24.11.2009r.