Ostatnio dodani stypendyści
 • Dawid Kowalczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Emanuel Bartoszek (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zaneta Górniak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zuzanna Szewczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Liwia Gagala (Wspieramy Młode Talenty)
 • Remigiusz Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Hubert Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Wiktoria Lakoma (Wspieramy Młode Talenty)
 • Konrad Pacholak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Marcel Mucha (Wspieramy Młode Talenty)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Szk. Podst. Skwierzyna - tablica mulimed., notebooki - 8 519,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - notebooki - 750,00 zł
 • ZS Mistrzostwa Sportowego - stroje sportowe - 3 966,75 zł
 • Spol. Szk. Muz. Slubice - instrument muzyczny - 1 800,00 zł
 • Katolicka Szk. Podst - komputery - 5 900,00 zł
 • Przedszkole Nr 15 - zabawki - 1 365,30 zł
 • Szk. Podst. Górki Noteckie - art. Swietlicowe, stroje sport - 3 146,50 zł
 • Szk. Podst. Nr 14 - tablica magnet.,stoliki - 827,00 zł
 • Przedszkole Nr 3 - zabawki - 3 388,00 zł
 • Szk. Podst. Ulim - niszczarka - 473,55 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
Uchwała Nr 2 V Walnego Zebrania Delegatów w sprawie programu działań
Na podstawie §29 pkt.a statutu Stowarzyszenia, uwzględniając wnioski zawarte w sprawozdaniach oraz zgłoszone w trakcie dyskusji postanawia się, co następuje:

1.W dalszej działalności Stowarzyszenia należy kontynuować sprawdzone i efektywne formy działania, jak programy stypendialne oraz pomoc rzeczowa szkołom i przedszkolom, szczególnie w zakresie niezbędnym do podnoszenia wyników dydaktycznych uczniów i szkół.

2.W zakresie pozyskiwania środków finansowych należy upowszechniać pozyskiwanie, na konkretne cele w szkole i przedszkolu, 1% odpisu od podatku osób fizycznych.

3.W działalności organizacyjnej należy wzmacniać i uaktywniać koła przyszkolne, pozyskiwać nowych członków, sympatyków i darczyńców.

4.W celu zwiększenia efektywności Pomocy uczniom i Szkole należy, pierwszej kolejności, kierować ja do placówek oświatowych współuczestniczących w działalności Stowarzyszenia.

5.Wnioski szczegółowe, zgłoszone w dyskusji, winny stać się przedmiotem pierwszego merytorycznego posiedzenia nowego Zarządu.

6.Walne Zebranie wyraża uznanie i podziękowanie wszystkim działaczom, członkom i sympatykom Stowarzyszenia za dotychczasowa działalność i liczy na dalsze zaangażowanie w realizację niniejszego programu i wszelkich przedsięwzięć lokalnych.

Przewodniczący Zebrania
Marek Szczepański

Gorzów Wlkp.,24.11.2009r.